ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು

1 ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎಂ ಎಲ್ ಎ,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ, 4 ನೇ ಮತ್ತು 5 ನೇ ಮಹಡಿ,ಆನಂದ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು -560009.
2 ಡಾ.ಎನ್.ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್. ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು.
4 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.(ನಿವೃತ್ತಿ)

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5 ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ,ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4 ನೇ ಮತ್ತು 5 ನೇ ಮಹಡಿ,ಆನಂದ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು -560009.
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಿ.ಸಾವಿತ್ರಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು.
7 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.,

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ನೀರಾವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
8 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.,

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009.
9 ಡಾ.ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ, (ಸೆರಿ) ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಸ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪದನಿಮತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದಶಿಗಳು,ಆರ್. ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು.
10 ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಂದಕುಮಾರ್ ,

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
11 ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನಂ.86/1-2-3, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 040.
12 ಶ್ರೀ ಎಲ್.ವಿ.ಗೋವಿಂದ್, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಲ್ .ಎಲ್.ಬಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಲೋಚರುವಪಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.
13 ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ನಂ.11, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಎಲ್.ಐ.ಜಿ., ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 079.
14 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, “ಪ್ರಜ್ಞಾ” ಗುಡೇಬೆಟ್ಟು, ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಪೋಸ್ಟ್:ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಜಿಲ್ಲೆ
15 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (ರಾಜು),

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ನಂ.1214, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗಂಗೆರಸ್ತೆ, ಸಿ&ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.
16 ಶ್ರೀ ಟಿ.ರಮೇಶ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ನಂ.24/54, ಟಿ.ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 045
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
-->
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.